URHEILUHIEROJA ANTTI PASSILA

 
       
 
                   
     
   
Triggerihoito
 
 
 
 
 
 


TRIGGERIT JA NIIDEN HOITO

Triggereitä on tutkittu muutamien asiaan perehtyneiden lääkäreiden toimesta Yhdysvalloissa jo 1930-luvulta, mutta edelleenkään niitä ei juuri ole huomioitu lääketieteen opetuksessa. Triggeripisteitä hoitavat edelleen tänä päivänä pääsääntöisesti asiaan vihkiytyneet hierojat, fysioterapeutit, osteopaatit, kiropraktikot, akupunktiohoitajat sekä NMT-terapeutit (Yhdysvalloissa).

Yksityiskohtaisimman ja merkittävimmän työn triggeripisteiden tutkimuksessa on tehnyt Janet G. Travell, MDI, joka hoiti menestyksekkäästi mm. John F. Kennedyn selkäkipuja. Hän on julkaissut aiheesta monia artikkeleita vuodesta 1942 lähtien ja ensimmäinen pianos Trigger Point Manualista ilmestyi 1983; tätä teosta seuraavine painoksineen on edelleen pidettävä triggereiden osalta kattavimpana ja merkittävimpänä lähdeteoksena. Teoksessa todetaan mm., että noin 75% kipupotilaista triggeripisteet ovat yksinomaan syy kipuoireeseen. Nivelrikko nimetään usein kivun aiheuttajaksi, vaikka kipu ei oireena sataprosenttisesti kytkeydykään nivelrikkoon. Todellinen syyllinen voi olla triggeripiste, joka usein aktivoituu rasituksesta, kroonisesti huonosta ryhdistä, vääristä liikeradoista, toistuvista yksitoikkoisista liikkeistä tai rakenteellisista virheistä, kuten esimerkiksi erimittaisista alaraajoista tai toispuoleisesta lantiosta. Usein myös seuraavat tilat diagnosoidaan virheellisesti kivun syyksi, vaikka tosiasiallinen syy saattaakin löytyä triggeripisteistä: rannekanavan ahtauma, limapussin tulehdus, jännetulehdus, rasitusrintakipu, lonkan kivut ja monet muut kiputilat. Travellin ja hänen kanssaan viimeisimpien vuosien ajan tiiviisti työskennelleen Simonsin tärkeimpänä esiin tuomana asiana onkin kivun virheellinen diagnosointi. Heijasteinen kipu triggeripisteistä jäljittelee pitkää listaa yleisimpien sairauksien oireista, mutta lääkärit harvoin tulevat huomioineeksi lihasperäistä syytä näiden ohessa. Travell ja Simons katsovat, että suurin osa jokapäiväisistä kipuoireista aiheutuu lihasten ja lihaskalvojen triggeripisteistä ja tämän huomioimatta jättäminen tulee johtamaan vääriin diagnooseihin sekä epäonnistumisiin kivun tehokkaassa hoitamisessa.

Triggeripisteet diagnosoidaan tutkimalla oireita, kivun kiertokulkua ja muuttumista sekä manuaalisesti tunnustelemalla. 2009 yhdeksästä triggeripisteiden diagnosointia käsittelevästä tutkimuksesta tehdyssä yhteenvedossa todettiin, ettei perusvastaanoton terveystutkimusta tai anamneesia voida pitää luotettavana triggeripisteiden diagnosointitapana. Triggerit ovat usein erotettavissa kireästä lihassäikeestä tuntuvana kovana pisteenä. Isoimmissa lihaksissa, kuten esimerkiksi pakarassa, ei ole epätavallista, että triggereitä ilmenee useampia samassa lihaksessa. Usein triggeripisteissä on alueellisesti havaittavissa lämpötilaeroja, jonka monet pätevät triggerihoitajat pystyvät erottamaan. Nämä lämpötilaerot on 2007 pystytty osoittamaan myös modifioidulla magneettikuvauslaitteella otetuissa kuvissa.

Lisää ja tarkemmin voit aiheeseen tutustua englanniksi esimerkiksi täällä: http://en.wikipedia.org/wiki/Trigger_point
Myös mainittu Travellin ja Simonsin Trigger Point Manual on asiasta kiinnostuneelle erinomaista, joskin paljon ammattisanastoa sisältävää, niin ikään englanninkielistä luettavaa.

Olen yllä olevaan koonnut lyhyen johdatuksen triggereiden maailmaan. Kehon triggerikartasta triggeripisteitä löytyy useita satoja, mikä jo osoittanee, miten monimuotoisina triggeripisteet voivatkaan ilmetä ja oireilla. Jokaisesta lihaksesta löytyy triggeripiste, useista useampia ja tämän lisäksi triggeripisteitä on myös lihaskalvoissa ja nivelsiteissä.

Triggeripisteet ja niiden hoito eivät tietenkään ole automaattisesti apu kaikkiin kiputiloihin. Kivun ja säryn osalta tulee aina muistaa huomioida, tutkia ja sulkea pois muut mahdolliset, vakavammat kivun aiheuttajat. Kuten Travell ja Simons edellä ovat todenneet, varsin paljon kipupotilaiden oireista jää kuitenkin perinteisin lääketieteen keinoin diagnoositta ja erityisesti tällaisissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä osaavaan triggerihoitajaan. Suomessa triggerihoidot eivät kuulu minkään ammattialan perusopintoihin tai tutkintovaatimuksiin, mutta täydentävien opintojen myötä triggerihoitoihin on pätevöitynyt hierojia, urheiluhierojia, joitakin fysioterapeutteja sekä fysiatreja. Triggerien hoitamiseen ei pätevöidytä pelkästään kurssimateriaali opiskelemalla, vaan hoitaja pätevöityy työhönsä vain kokemuksen kautta. Triggerien erottaminen ja tunnistaminen on luonnollisesti edellytys hoidon onnistumiselle ja tämä puolestaan vaatii hoitajalta myös hyvää, jopa erinomaista anatomian ja fysiologian tuntemusta.

Tyypillisimpiä triggeripotilaitani ovat niska-hartia seudun sekä yläraajojen erilaisista kiputiloista kärsivät henkilöt. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu, miten laajalti pelkästään yksi kaulan alueen lihas, kahteen ylimmäiseen kylkiluuhun kiinnittyvä scalenus eli kolmiosainen kylkiluunkannattajalihas voi aiheuttaa kipuoireita. Mitä punaisempana alue on kuvattu, sitä yleisempi alueen kipuoire on scalenuksen triggeripisteiden aktivoituessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toinen hyvin tyypillinen ongelma-alue on alaselkä sekä lantion seutu. Kipuoireita ovat tyypillisimmillään iskiasvaivat, epämääräiset pakaran ja lonkan seudun kivut, ristiselän alueen kivut, häntäluun kipuilu sekä lantionpohjan kiputuntemukset. Hyvin suuri osa asiakkaistani on tällaisten vaivojensa vuoksi käynyt useita kertoja eri lääkäreillä ja kokeillut tuloksetta niin lääke- kuin muitakin hoitomuotoja.


 

Triggerihoidolla helpotusta kipuoireeseen yleensä saadaan jo ensimmäisellä hoitokerralla, mutta kuten edellä on kuvattu, triggereiden aktivoituminen johtuu yleensä pitkittyneestä tilanteesta, on syy sitten ollut rakenteellinen, toiminnallinen tai muusta syystä (tutkitusti myös mm. veto, stressi ja liian yksipuolinen ravinto vaikuttavat triggereiden syntyyn) johtuva. Tästä syystä parhaaseen tulokseen päästään lyhyellä aikavälillä suoritetulla 3-5 kerran hoitosarjalla. Yleensä ongelma-alue saadaan rauhoittumaan jopa vuodeksi tai pidemmäksikin ajaksi, tähän tietysti vaikuttaa suuresti asiakkaan oma aktiivisuus oman kehonsa hoidossa ja huollossa.

 

 
     
 

Kaukonpolku 2 B
04200 Kerava
p. 0400 418 515
www.passila.fi
antti@passila.fi
Ota yhteyttä!