URHEILUHIEROJA ANTTI PASSILA

 
       
 
                   
     
   
 
 
 
 
 
 


TERVETULOA!

 

Tässä muutamia seikkoja, joihin toivon Sinun ensimmäistä kertaa asiakkaakseni tullessasi tutustuvan.

Olen koulutettu hieroja ja Koulutettujen Hierojien Liiton jäsen. Minulla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/94) ja asetuksen (564/94) mukainen koulutetun hierojan kelpoisuus ja kuulun Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylläpitämään keskusrekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Valvira velvoittaa minut pitämään asiakkaistani potilaskortistoa, joten toivon Sinun vastaavan mahdollisimman kattavasti ja totuudenmukaisesti täytettäväksesi antamaani haastattelulomakkeeseen. Voit tulostaa ja täyttää lomakkeen jo etukäteen ja tuoda mukanasi vastaanotolle, löydät sen TÄÄLTÄ.

Lomakkeen tiedot tulevat vain minun käyttööni Sinun hoitamistasi silmällä pitäen ja olen tietooni saamistani seikoista vaitiolovelvollinen (Laki yksityisestä terveydenhuollosta, 12§). Täytetty potilaskortti on kuitenkin edellytys potilasvakuutuksen voimassaololle ja sitä kautta edellytys myös hoitojeni suorittamiselle. Hieronnalla sekä muilla suorittamillani erikoishoidoilla on kuitenkin huomattaviakin vaikutuksia mm. kehon aineenvaihduntaan, energiatasoon, motoriikkaan jne., joten minulle hoitajana Sinun hyvinvointisi kannalta on hyvin tärkeää tieto sekä mahdollisista huomioitavista sairauksista että käyttämistäsi lääkkeistä.

Huomioithan myös, että kuumeisena hierontaan ei voi tulla, ei myöskään päihteiden vaikutuksen alaisena.

 

 
                   
     
 

Kaukonpolku 2 B
04200 Kerava
p. 0400 418 515
www.passila.fi
antti@passila.fi
Ota yhteyttä!